Ik heb interesse als huisarts of eerstelijns zorgorganisatie

Als huisarts of eerstelijns zorgorganisatie wilt u uiteraard zo passend en effectief mogelijk zorg bieden aan uw patiënten. Maak Rimpels biedt een concrete, lokale oplossing in het sociale domein voor patiënten die wellicht geen medische klachten hebben, maar die mogelijk wel een tekort ervaren in een brede opvatting van hun gezondheid; denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, uitdagingen omtrent mobiliteit of een gebrek aan zelfredzaamheid onder oudere volwassenen. Op deze pagina kunt u informatie vinden over wat Maak Rimpels kan betekenen voor uw huisartsenpraktijk of eerstelijns zorgorganisatie.

De brochure aanvragen of direct een gesprek inplannen met onze programma manager?

Wat biedt Maak Rimpels voor uw organisatie?

Maak Rimpels biedt een programma in het sociale domein dat de focus legt op de brede gezondheid van haar deelnemers, vanuit het framework van het Instituut voor Positieve Gezondheid. Met een integrale, community-based gezondheidsbenadering zorgen wij voor toegenomen veerkracht onder ouderen, die zich verbonden voelen met krachtige lokale gemeenschappen – en die een toegenomen vertrouwen ervaren in elkaar en in henzelf. Dit doen we op lokale schaal, met als startpunt de gemeente; altijd in samenwerking met initiatieven en belanghebbende organisaties uit de buurt, denk aan huisartsen- en buurtorganisaties, fysiotherapiepraktijken, apothekers, diëtisten, zorg en WMO-consulenten, etc.

Verlagen werkdruk

Door bijeenkomsten te organiseren over thema’s als digivaardigheid, zingeving, samenredzaamheid en vitaliteit gaan de oudere volwassenen aan de slag met hun brede gezondheid. Via de deelname aan gezellige activiteiten, zoals beweeglessen van het erkende programma Otago en het inzetten van gevalideerde applicaties, draagt Maak Rimpels bij aan valpreventie. Bovendien zorgt het versterken van het informele sociale netwerk en de samenredzaamheid van de deelnemers voor meer veerkracht en zelfredzaamheid waardoor de (professionele) zorg uitgesteld of zelf vermeden kan worden.

Maak Rimpels op Recept

Naast deze zorggerelateerde doelen legt het programma juist ook nadruk op de niet-medische gezondheid. Denk hierbij aan vragen als: kun je nog meedoen? Hoe beschouw je de kwaliteit van je leven en hoe geef je invulling aan zingeving? Maak Rimpels biedt u een concreet programma waar u patiënten, in hun eigen buurt, wijk of dorp, naartoe kunt verwijzen, Maak Rimpels op recept, wanneer er behoefte is aan het verbeteren van de brede gezondheid.

Verhalen

"Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood."

“Ik spreek nu elke dag mijn zoon via de app, ik doe dagelijks oefeningen, ik loop de gewenste kilometers; het klinkt flauw, maar ik heb veel aan de ‘beloning’ die ik krijg wanneer ik mijn doelstellingen haal: die werkt als een stok achter de deur. Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood. Ik hoop zo nog een paar jaartjes op mezelf te mogen wonen!”

Maria, deelnemer

"Doordat we bepaalde oefeningen regelmatig doen & herhalen merk je bij voorbeeld dat deelnemers echt minder snel hun evenwicht verliezen; ze krijgen loon naar werken!"

“Wekelijks werken we met groepjes o.a. aan de balans, stabiliteit & coördinatie. We hopen hiermee met name in te spelen op een stukje valpreventie. Doordat we bepaalde oefeningen regelmatig doen & herhalen merk je bij voorbeeld dat deelnemers echt minder snel hun evenwicht verliezen; ze krijgen loon naar werken!

De ouderen worden enerzijds gestimuleerd om via de GoLiveVital-app zelf thuis oefeningen te doen, anderzijds is het gezellig om in een groepje te sporten & ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende deelnemers. Ook kan ik hier een ondersteunende rol spelen als de oefeningen van de app. niet duidelijk zijn. We kijken even of de wekelijkse doelstellingen zijn behaald & drinken na afloop gezellig nog een kopje koffie.”

Tom, sportcoach

U bent onmisbaar!

Maak Rimpels kan niet bestaan zonder samenwerking met huisartsen en/of eerstelijn zorgorganisaties. Deze relatie is wederkerig, waardoor er waarde ontstaat voor beide partijen. Zo kunnen patiënten uit het zorgdomein doorverwezen worden als de huisarts of praktijkondersteuner in de praktijkkamer het inzicht krijgt dat deze patiënt vooral gebaat zou kunnen zijn bij een welzijnsprogramma, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, gezelligheid en valpreventie. Anderzijds kunnen deelnemers, vanuit het programma van Maak Rimpels, doorverwezen worden naar de huisarts indien bij de collectieve valrisico-screening, die onderdeel uitmaakt van het preventieprogramma, een hoog valrisico geconstateerd wordt. Deze deelnemer zal dan in het vooraf overeengekomen “zorgpad valpreventie” door de huisarts of praktijkondersteuner opgenomen worden en de juiste professionele multifactoriële analyse en ondersteuning in het zorgdomein ontvangen.

FAQ

Wat is Maak Rimpels?

Maak Rimpels is een verbindende organisatie die zich inzet voor betekenisvol en veerkrachtig ouder worden. Wij geloven dat ouder worden iets moois is en dat juist op oudere leeftijd heel veel veel uit het leven gehaald kan worden. In gezellige bijeenkomsten werken we aan onszelf op meerdere vlakken, zoals de brede gezondheid, vitaliteit, digivaardigheid en samenredzaamheid. Met elkaar blijven we in onze kracht, vinden we de vrijheid om te doen wat we willen en wonen we zelfstandig thuis voor zolang als dat goed voelt. Samen maken we rimpels!

Hoe ziet het programma er uit?

Het programma start, in een gezellige setting, met het reflecteren op brede gezondheid. Een deelnemer kan er vervolgens voor kiezen aan te sluiten bij één of meerdere cursussen die Maak Rimpels aanbiedt. Daarnaast worden er maandelijks terugkom-bijeenkomsten georganiseerd. Het ondernemen van activiteiten buiten het programma van Maak Rimpels wordt bovendien aangemoedigd. Alle deelnemers hebben hierdoor een op maat gemaakt programma, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij diens interesses en kwaliteiten.

Met welke (zorg)partijen werkt Maak Rimpels samen?

Maak Rimpels is een verbindende organisatie die samenwerkt met een breed scala aan belanghebbende partijen in het sociale en zorgdomein. Binnen het zorgdomein is de samenwerking met ziektekostenverzekeraars, huisartsenorganisaties en eerstelijns zorgorganisaties essentieel: die samenwerking draagt bij aan een integrale, community-based gezondheidsbenadering waarmee we zorgen voor toegenomen veerkracht onder ouderen op lokaal niveau. We hopen dat u ook mee gaat doen. Neem bij interesse zeker contact met ons op!

Zijn er kosten verbonden aan deelname als huisarts of eerstelijns zorgorganisatie?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het programma. Wij zien uw deelname als een belangrijke samenwerking waarmee we samen betekenisvol en veerkrachtig ouder worden kunnen ondersteunen. Als uw (zorg)organisatie ook een steentje bij wil dragen aan de maatschappelijke uitdagingen van welzijn en zorg in uw buurt, wijk of dorp dan komen wij graag met u in gesprek. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Waar vindt het programma plaats?

Alle Maak Rimpels-bijeenkomsten worden zo dicht mogelijk bij de deelnemers georganiseerd. Voor onze deelnemers is het van groot belang dat zij op een bekende plaats bij hen in de buurt samen kunnen komen. Momenteel zijn we bezig met het implementeren van het Maak Rimpels programma in het Zuiden van Nederland. Zouden wij ook actief moeten zijn in uw regio? Neem contact met ons op!