Ik heb interesse vanuit een netwerkorganisatie

Uw netwerkorganisatie, vereniging, coöperatie of club staat midden in de gemeenschap en neemt daar een belangrijke sociale plaats in. Maak Rimpels zoekt daarom de samenwerking met u, om gezamenlijk een gezondheidsbenadering voor meer veerkrachtige ouderen aan uw achterban te bieden. Hierin leggen we de focus op krachtige lokale gemeenschappen en een toegenomen vertrouwen in elkaar. Een netwerkorganisatie heeft als doel om relevante bijeenkomsten te faciliteren voor haar leden. Met elkaar kunnen we inhoudelijk vorm geven aan een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot zorg en welzijn door het aanbieden van cursussen en het samenbrengen van initiatieven in uw buurt, wijk, dorp of gemeente. Op deze pagina kunt u informatie vinden over hoe we gezamenlijk het verschil kunnen maken voor uw achterban en de inwoners van uw gemeente.

Direct een gesprek inplannen met onze programma manager?

Wat biedt Maak Rimpels voor uw organisatie?

Maak Rimpels biedt een concreet programma dat de flexibiliteit en ruimte bezit om zich aan te passen aan lokale bestaande initiatieven, en dat in de behoeftes van uw achterban voorziet. In dit programma ligt de focus op de gezondheid en het welzijn van de deelnemers. Gedurende gezellige bijeenkomsten in de wijk, buurt of dorp gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s van brede gezondheid. Hoe vitaal ben je? Maar ook: Kun je nog meedoen? En hoe geef je invulling aan zingeving? Hoe ervaar je je sociale relaties?

Vanuit deze thema’s worden cursussen aangeboden die betrekking hebben op de brede gezondheid, vitaliteit, digivaardigheid en samenredzaamheid. Deelnemers bepalen zelf hun eigen tempo en hoe ze de programmaonderdelen willen inrichten. Door aan de slag te gaan met de genoemde thema’s kunnen oudere volwassenen langer vitaal blijven, zelfstandig thuis wonen en doen ze mee aan gezellige en leuke activiteiten die worden aangeboden in de buurt, met mensen die ze kennen en vertrouwen. Bovendien zorgt de vergrote samenredzaamheid ervoor dat deelnemers minder afhankelijk zijn van de (professionele) zorg en ze meer veerkracht tonen.

U bent onmisbaar!

Het programma van Maak Rimpels kan niet bestaan zonder samenwerking met een netwerkorganisatie in de buurt. De relatie die uw achterban en netwerk heeft met andere belanghebbende organisaties speelt een belangrijke rol in het organiseren van de bijeenkomsten. Wij hechten namelijk veel waarde aan laagdrempeligheid, en een gemoedelijk gevoel voor onze deelnemers. Maak Rimpels bevindt zich het liefst zo dicht mogelijk bij de mensen die deelnemers al kennen en vertrouwen. Helpt u mee Maak Rimpels op te zetten voor uw leden, voor uw gemeente en voor de gemeenschap?

Verhalen

"Ze vrolijkten elkaar op; het was een vorm van eenzaamheidspreventie in coronatijd.”

“Veel ouderen zitten met een gigantisch tekort aan digitale vaardigheden. Daardoor hebben ze een informatieachterstand en wordt het moeilijker deel te nemen in de maatschappij. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze op de app van de gemeente, zorgverzekeraar of streekkrant moeten komen. Zeker tijdens de coronatijd hebben we gezien dat mensen baat hadden bij hun aangeleerde digitale vaardigheden. Ze vertelden ons blij te zijn dat ze via hun smartphone konden beeldbellen met hun kinderen en kleinkinderen. Of ze hadden er plezier in om via een groepsapp berichtjes te sturen en foto’s en filmpjes te delen met andere cursisten. Ze vrolijkten elkaar op; het was een vorm van eenzaamheidspreventie in coronatijd.”

Cintha, digicoach

"Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood."

“Ik spreek nu elke dag mijn zoon via de app, ik doe dagelijks oefeningen, ik loop de gewenste kilometers; het klinkt flauw, maar ik heb veel aan de ‘beloning’ die ik krijg wanneer ik mijn doelstellingen haal: die werkt als een stok achter de deur. Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood. Ik hoop zo nog een paar jaartjes op mezelf te mogen wonen!”

Maria, deelnemer

"Ik heb mensen van tachtig gezien voor wie een hele nieuwe wereld openging."

“Waar veel mensen in het normale besturingssysteem van een smartphone vastlopen, maakt de GolivePhone app het voor iedereen mogelijk om goed van de telefoon gebruik te kunnen maken. Het gebruik van WhatsApp en e-mail vergroot de communicatiemogelijkheden van mensen aanzienlijk, en daarmee ook hun kansen om hun sociale contacten uit te breiden: appen met een zus in Engeland, foto’s maken, versturen en weer terugkrijgen van de (klein-)kinderen; ik heb mensen van tachtig gezien voor wie een hele nieuwe wereld openging. Ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het bewegingspatroon is belangrijk, maar vooral ook het veilige gevoel dat mensen krijgen door de valdetectiefunctionaliteit: de knop waarmee gebruikers onmiddellijk contact hebben met een zorgverlener wanneer nodig.”

John, digi ondersteuner

FAQ

Wat is Maak Rimpels?

Maak Rimpels is een verbindende organisatie die zich inzet voor betekenisvol en veerkrachtig ouder worden. Wij geloven dat ouder worden iets moois is en dat juist op oudere leeftijd heel veel veel uit het leven gehaald kan worden. In gezellige bijeenkomsten werken we aan onszelf op meerdere vlakken, zoals de brede gezondheid, vitaliteit, digivaardigheid en samenredzaamheid. Met elkaar blijven we in onze kracht, vinden we de vrijheid om te doen wat we willen en wonen we zelfstandig thuis voor zolang als dat goed voelt. Samen maken we rimpels!

Hoe ziet het programma er uit?

Het programma start, in een gezellige setting, met het reflecteren op brede gezondheid. Een deelnemer kan er vervolgens voor kiezen aan te sluiten bij één of meerdere cursussen die Maak Rimpels aanbiedt. Daarnaast worden er maandelijks terugkom-bijeenkomsten georganiseerd. Het ondernemen van activiteiten buiten het programma van Maak Rimpels wordt bovendien aangemoedigd. Alle deelnemers hebben hierdoor een op maat gemaakt programma, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij diens interesses en kwaliteiten.

Welke (buurt)organisaties komen in aanmerking voor Maak Rimpels?

Wij geloven in sociale inbedding in de lokale gemeenschap, met uiteenlopende, multidisciplinaire en domeinoverstijgende samenwerkingen om betekenisvol en veerkrachtig ouder worden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Heeft uw organisatie leden in de achterban die passen binnen de doelgroep waarbij thema’s als vitaliteit, digivaardigheid, samenredzaamheid, zingeving en brede gezondheid goed aansluiten cq actueel zijn? Dan gaan wij graag met u in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Zijn er kosten verbonden aan deelname als (buurt)organisatie?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname als (buurt)organisatie. Wij zien uw deelname als een belangrijke samenwerking waarmee we samen betekenisvol en veerkrachtig ouder worden kunnen ondersteunen. Als uw (buurt)organisatie ook een steentje bij wil dragen aan de maatschappelijke uitdagingen van welzijn en zorg in uw buurt, wijk of dorp dan komen wij graag met u in gesprek.

Waar vindt het programma plaats?

Alle Maak Rimpels-bijeenkomsten worden zo dicht mogelijk bij de deelnemers georganiseerd. Voor onze deelnemers is het van groot belang dat zij op een bekende plaats bij hen in de buurt samen kunnen komen. Momenteel zijn we bezig met het implementeren van het Maak Rimpels programma in het Zuiden van Nederland. Zouden wij ook actief moeten zijn in uw regio? Neem contact met ons op!